შესავალი

დაიწყეთ აქ

აღწერა

ენა მიზნად ისახავს, ქართველებისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს პროგრამირება, რაც გულისხმობს მშობლიურ ენაზე კოდის წერას. ენა იყენებს პოპულარული, ფართოდ გავრცელებული ენების სინტაქსს, რაც დაგვეხმარება მარტივად შევისწავლოთ პროგრამული ენის მახასიათებლები.

პროგრამული ენის მახასიათებლები

ენას აქვს საბაზისო პროგრამული ენის მახასიათებლები როგორებიცაა:

  • საბაზისო ოპერაციები - არითმეტიკული ოპერატორები (+, -, *, /, %, ^), შედარებითი ოპერატორები (==, !=, <, >, <=, >=), ლოგიკური ოპერატორები (&, |), ერთიანი ოპერატორები (!, -).
  • ცვლადები - გლობალური და ლოკალური ცვლადების დეკლარაცია. შეგვიძლია მივანიჭოთ რიცხვები, ლოგიკური მნიშნვნელობები (ჭეშმარიტი, მცდარი), და ასოები.
  • if დებულებები და ციკლები - პროგრამის მიმართულებისა და ლოგიკის კონტროლი ცილკებისა და if დებულებების გამოყენებით.
  • მასივები - ახალი მასივების შექმნა, მასივის ელემენტებზე წვდომა და მნიშვნელობების მინიჭება.
  • ფუნქციები - ფუნქციების შექმნა და გამოძახება.
  • და სხვა

მნიშვნელოვანი გვერდები

ინსტალაცია

აღწერილია თუ როგორ უნდა დავაინსტალიროთ ენა თქვენს კომპიუტერზე

გამოყენება

გაიგებთ როგორ უნდა გამოიყენოთ ენა-ს CLI ხელსაწყო

ენის სინტაქსი

გაგაცნობთ ენის სინტაქსს

ენის წესები

მნიშნველოვანი წესები ენის გამოყენებისთვის

შემდეგი გვერდი
ინსტალაცია