შესავალი

გამოყენება

ამ დოკუმენტში გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ CLI ხელსაწყო.

გაშვება

ენა შეგვიძლია გავუშვათ ასე:

$ ena -i [filename] [options]

options-ები მოიცავს:

ოფშენიმოკლე ჩანაწერიაღწერა
--help-hაჩვენეთ ოფშენები.
--input-iმიუთითეთ შესაყვანი ფაილი.
--ast-aაჩვენეთ აბსტრაქტული სინტაქსის ხე.
--code-cაჩვენეთ გენერირებული კოდი.
--trace-tმიჰყევით პროგრამის მსვლელობას.
--result-rაჩვენეთ შედეგი.
--pegdebug-pგაუშვით PEG დებაგერი.
--transpile-tpტრანსპილაცია Lua-ში. (ექსპერიმენტული)
--translate-trთარგმნეთ წერილები ქართულ ენაზე.

მაგალითი

$ ena --result --translate -i example/example.ena

შედეგი:
720
წინა გვერდი
ინსტალაცია