შესავალი

ინსტალაცია

ენას დასაინსტალირებლად ჩვენ გვჭირდება Lua და LuaRocks

ინსტალაცია Ubuntu და Windows WSL

  1. დააინსტალირე Lua $ apt install lua
  2. დააინსტალირე LuaRocks $ apt install luarocks
  3. დააინსტალირე Ena - $ luarocks install ena

ინსტალაცია MacOS Brew-ით

  1. დააინსტალირე Lua $ brew install lua
  2. დააინსტალირე LuaRocks $ brew install luarocks
  3. დააინსტალირე Ena - $ luarocks install ena

VS Code Extension

დააინსტალირეთ VS Code Extension სინტაქსის ამოცნობისთვის

წინა გვერდი
დაიწყეთ აქ
შემდეგი გვერდი
გამოყენება